Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
  • Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Geçim Kaynağı Tesisi Destek Programı

  • 05 Nisan 2024

Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO), Avrupa Birliği’nin Türkiye'deki Mülteciler için Yardım Programı (FRIT2), Mali Destek Programı kapsamında Dünya Bankası desteği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Adana ve Mersin’de Çukurova Kalkınma Ajansı iş birliğiyle uygulanmaktadır.

Programın Genel Amacı:

2021 yılında faaliyetlerine başlayan SEECO Projesinin Projenin temel amacı, misafir ve ev sahibi topluluklar arasında dayanışma ve iş birliğini sağlamak için katılımcı karar alma süreçleriyle sürdürülebilir ekonomik geçim kaynağı alanlarının ve ortak kullanım alanlarının/tesislerin oluşturulmasıdır.

Programın Özel Amaçları:

I. Misafir ve ev sahibi topluluklardaki kadınların ve gençlerin geçim kaynakları ve iş birliği olanaklarını geliştirmek amacıyla, yerel ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına yönelik ortak kullanım/üretim alanlarından oluşan Sosyal Girişimcilik Merkezleri ve/veya Geçim Kaynağı Tesislerinin oluşturulması,

II. Oluşturulacak alanlar/tesisler aracılığı ile misafir ve ev sahibi topluluklardaki kadınların ve gençlerin gelir getirici faaliyetlerde bulunmasını, kazançlarının artmasını ve/veya istihdam edilmesini sağlamak,

III. Oluşturulacak alanlar/tesisler, bu tesislerde yürütülecek faaliyetler aracılığı ile misafir ve ev sahibi topluluklar arasında iş birliğini sağlamak ve sosyal uyumu artırmak amaçlanmaktadır.

Toplam Bütçe, Proje Hibe Tutarı ve Hibe Oranı:

·         Programın 11 il için toplam bütçesi 10.000.000 Avro

·         Proje başına; Alt limiti 150.000 Avro - Üst limiti 300.000 Avro

·         Hibe oranı azami %100 (Çağrı Programında eş finansman aranmamaktadır ancak KDV uygun maliyet değildir.)

Uygun Başvuru Sahipleri:

·         Valilikler,

·         Kaymakamlıklar,

·         Bakanlıklara bağlı Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri ve Enstitüler,

·         Yatırımları İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,

·         Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler,

·         Üniversiteler,

·         Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.),

·         OSB Müdürlükleri,

·         Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,

·         Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,

·         Diğer kamu kurum ve kuruluşları.

Sosyal Girişimcilik Merkezleri ve Geçim Kaynağı Tesisleri  Önceliklendirme ve İhtiyaç Analizi Raporu potansiyel başvuru sahipleri tarafından istifade edilmesi için yayınlanmış olup, başvuru sahipleri raporda belirlenen ihtiyaç ve önceliklere göre proje fikrini gerekçelendirilecek/ilişkilendirecektir.