Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan kaynakları politikamızın amacı  "…Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslar arası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır."Temel insan kaynakları politikamız:

 • Personelin nitelik ve nicelik bakımından planlamasını yapmak ve bölgenin ihtiyaçlarına uygun niteliklere sahip personelin istihdamını gerçekleştirmek
 • Tüm personeli, başarı odaklı, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen, yerel paydaşlarla uyum içerisinde, kalite odaklılık prensibiyle çalışan,  var olanı sürekli geliştiren yenilikçi olmaları yönünde desteklemek
 • Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak,Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak
 • Personelin Ajansa bağlılığını ön planda tutmak
 • Personel arasında fırsat eşitliği yaratmak,Şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek ve açık iletişim ortamı sağlamak
 • Personelin maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
 • Personelin hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilmeleri için uygun ortamı yaratmak,  eğitim olanakları sağlamak,
 • Performansı objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek,Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek olmak,İşyerinde çalışma barışını sağlamak,
 • Personelin Kanuna aykırı teşebbüs ve davranışları kendi yetkisi dahilinde önlemeye çalışması ve bu gibi teşebbüs ve davranışlarda yer almamasını sağlamak,Personel iş sözleşmesinin uygulanmasının aksaksız yürütülmesine çalışmak,
 • Personelin mevzuatın kendisine verdiği diğer yükümlülükleri yerine getirmesini sağlamak
 • İnsan Kaynakları Politikasını sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmeyi hedeflemektedir.