Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !

Çukurova Kalkınma Ajansı, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla 5449 sayılı Kanuna dayanılarak 06.07.2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Türkiye’deki ilk iki pilot ajanstan biri olarak kurulan Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana ve Mersin illerinin oluşturduğu TR62 Düzey 2 (Çukurova) Bölgesi’nin ekonomik ve sosyal potansiyelinin ortaya konularak, bölgede üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına yönelik faaliyetler yürütür. Yerel potansiyeli harekete geçirmeyi amaçlayan Çukurova Kalkınma Ajansı, ulusal kalkınma öncelikleri çerçevesinde bölge planları hazırlar ve bölge planlarında belirlenen stratejik amaçlara yönelik geliştirilen sonuç odaklı programlar çerçevesinde yer alan destek programları ile yerel paydaşlarca hazırlanan projelere mali ve teknik destek sağlar.  

Çukurova Kalkınma Ajansı, yatırımcılara yatırım ortamı ve iş olanaklarını tanıtarak Çukurova bölgesini bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefler. Faaliyetlerini katılımcı, kapsayıcı, şeffaf ve tarafsız bir yaklaşımla yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı sosyal, ekonomik ve çevresel gelişmeyi temel alan faaliyetleri ile mevcut potansiyelini en verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanan, rekabetçi bir Çukurova bölgesi için çalışır.