Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
STK'lar
Haber Galerisi
  • STK'lar "Kalkınma ve Sivil Toplum Kuruluşları" Konulu Seminerde Buluştu

  • 26 Ocak 2014

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından, Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında yürütülen “Ölçülebilir Kalkınma” projesi dâhilinde Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla “Kalkınma ve Sivil Toplum Kuruluşları” konulu seminer gerçekleştirildi.

Adana Sheraton Otel’de gerçekleştirilen seminere, proje ortakları ile Adana ve Mersin’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri katılım sağladı.

ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, “Ölçülebilir Kalkınma” projesinin Ajans ile bölgedeki sivil toplum kuruluşları (STK) arasında diyaloğu güçlendirmeyi, STK’ların uluslararası bilgi ağlarını geliştirerek etkinliklerini artırmayı ve gerçekleştirilen etki analizi çalışmalarıyla Ajans tarafından Adana ve Mersin’e sağlanan mali desteklerin etkinliğini arttırmayı hedeflediğini belirtti. 

Ajans tarafından yürütülen ilk Avrupa Birliği projesi olan Ölçülebilir Kalkınma projesi ile bölgenin kalkınması için Avrupa Birliği fonlarından Adana ve Mersin yararına daha fazla pay alabilmeyi amaçladıklarını belirten Altunsu Ajansın bu kapsamda devam eden çalışmalarını; “Halihazırda, IPA-2 kapsamında finanse edilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sorumluluğunda yürütülen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında sunduğumuz 2 yıl süreli 9,7 milyon Avro bütçeli operasyon teklifimiz için ön kabul almış bulunmaktayız. Ayrıca, Ajansımız bünyesinde uzman personellerden oluşan bir AB Proje Komisyonu kurduk. Bu komisyon sistematik bir şekilde uluslararası fonları takip etmekte ve bölge ihtiyaçlarına cevap veren projeler oluşturmak için çalışmalar gerçekleştirmektedir.” şeklinde açıkladı.

Projenin 2014 – 2023 Çukurova Bölge planında da tanımlanan katılımcı planlama stratejisine uygun şekilde yürütüldüğünü belirten Altunsu, “Tek bir projede; tamamı sivil toplum kuruluşu olan 5 proje ortağımızın aktif ve özverili katkıları alınarak faaliyetler ifa edilmiştir. İtalya ve Türkiye’den toplamda 11 farklı STK ile temaslar kurulmuştur. Ayrıca bu proje sayesinde, bölgemizden 100’ün üzerinde sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle, bölge kalkınmasına bakış açımızı paylaşmış bulunmaktayız.” dedi.

Altunsu proje ile ilgili kazanımları şu şeklinde açıkladı; “ Proje Ajansımızca yürütülen mali desteklerin etkinliğinin artmasına katkı sağlayacaktır. Proje kapsamında alınan uygulamalı etki analizi eğitimi neticesinde, etki analizine uygun programlamanın nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bir rehber hazırladık. Bu rehber sayesinde uyguladığımız mali destek programlarının bölge planında belirlenen sorunların çözümüne etkisini ölçebileceğiz. Hazırladığımız bu rehber, programlama yapan başka kurumlar için de faydalı olacaktır. Projenin bir diğer kazanımı; Türkiye ve İtalya sivil toplumları arasında yeni bağlar kurmasıdır. Proje ortaklarımız Teknik Eğitim Vakfı Adana Şubesi, Seyhan Soroptimist Kulübü İş ve Meslek Kadınları Derneği ve Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği İtalya’da kendi alanlarında faaliyet gösteren STK’lar ile çeşitli eğitim, çalıştay ve ziyaretlerde bir araya gelmişlerdir. Gerçekleştirilen temaslar sayesinde, katılımcılar arasında ikili diyaloglar geliştirilerek gelecekte ortak projeler yapmaya yönelik bağlar kurulmuştur. "

Seyhan Soroptimist Kulübü Derneği Başkanı Esin Parlak,  Soroptimist Derneği’nin uluslararası bir dernek olarak 126 ülkede, 3.000 in üzerinde kulüp ve yaklaşık 90.000 üye, Türkiye’de ise  19 şehirde,40 kulüp ve 1.000 i aşkın üye ile faaliyet gösterdiğini belirterek, katılımcılara derneğin faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.

Esin Parlak konuşmasında proje ile ilgili deneyimlerini şu sözlerle açıkladı; “Sivil toplum diyaloglarını arttırmak için yapılan bu proje kapsamında yapılan toplantılarda ve ziyaretlerde ufkumuz açıldı. Bizlerle aynı amaçları güden ya da bambaşka konularda çalışmalar yapan, spesifik konularda projeler üreten dernekleri tanıdık. En üst düzey yetkililer tarafından İtalya’da ağırlandık ve en önemlisi şanlı Türk Bayrağımızı her yerde İtalya bayrağı ile astırarak dostluk dolu duygularla döndük. Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Adana-Mersin bölgesinin her şekilde tanıtımının yapıldığı slayt ve videoları hayranlıkla izleyen İtalyanları gördükçe, bir kez daha memleketimizle gururlandık.” 

Ajans sayesinde bir STK olarak kapılarını aralama şansını yakaladıkları Avrupa ile AB fonlarına bölgeye katkı sunabilecek projeler gerçekleştirebilmek adına çalışmalarına devam edeceklerini belirten Parlak, ÇKA’nın açtığı tüm hibe programlarını yakından takip edeceğimizi belirterek sözlerine son verdi.

Teknik Eğitim Vakfı Adana Şubesi Başkanı Sait Altıparmak ise, Adana’da Çukurova Bölgesi’nde de bu güne kadar yaklaşık 150’ye yakın AB projesi üreten Teknik Eğitim Vakfı’nın Adana’da 16 ayrı mesleki eğitim kurumunda 21 adet atölye ve laboratuar oluşturarak Milli Eğitim Bakanlığı’na hibe ettiklerini belirtti. Proje sayesinde,  vakıf olarak ilişkilerin en zayıf olduğu İtalya’daki sivil toplum kuruluşları kurumsal ilişkileri geliştirildiğini, İtalya sivil toplum ağı WIGWAM’a üye olunduğunu açıklayan Altıparmak “Ayrıca ziyaret ettiğimiz şehirlerdeki gerek yerel yönetimler gerekse aynı alanda faaliyet gösteren diğer STK lar ile işbirlikleri geliştirilmesi yönünde fikir alışverişi yaptık.” dedi.  

Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği’ni temsilen konuşan Niyazi Çiçek ise, proje ile İtalya ziyaretinde uluslararası alanda benzer konularda projeler gerçekleştiren dernek ve vakıflarla tanışma şansı yakaladıklarını belirterek, “Proje kapsamında gerçekleştirilen İtalya ziyaretinin en önemli katkısı İtalya genelinde 350 kadar dernek ve vakfı birleştiren ve 20 kadar ülkede faaliyet gösteren WIGWAM ile işbirliği yapmak için gereken eğitimin alınması ve sertifikalara hak kazanılması olmuştur. “dedi.

Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uzmanı Selman Çetin ise, sivil toplum diyaloğu programının Avrupa Birliği kamuoyu ve Türkiye kamuoyunun birbirlerini daha iyi tanıyıp aralarındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, birlikte çalışma kültürlerinin ileri boyuta taşınması amacıyla tasarlanan bir program olduğunun altını çizdi. Çetin, 2008 yılından beri devam eden program ile bugüne kadar 42,5 milyon Avro harcanarak 350 üzerinde projenin hayata geçirildiğini belirterek, STK temsilcilerine sivil toplum diyaloğu projelerine başvuru yapmaları çağrısında bulundu.

Seminer, Yrd. Doc. Dr. Hakkı Çiftçi’nin “Kalkınma Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi” ve Ulusal Ajans Eğitmeni Selahattin Ciritçi’nin “STK’larda Lobicilik ve Savunuculuk Faaliyetleri” konulu sunumları ile devam etti. (8 Mayıs 2017)