Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı Başvuruları Başladı
Haber Galerisi
  • Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı Başvuruları Başladı

  • 07 Temmuz 2021

ENHANCER projesinin ana hedeflerinden biri, girişimcilik ekosistemindeki aktörler arasında oluşturulacak iş birliği yoluyla işletmeler kurulmasını ve bu işletmelerin sürdürülmesini sağlamak için Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere ve Evsahibi Topluma daha iyi hizmetler sunmak üzere ekosistemdeki kurumlara katkıda bulunmaktır. Bu bakımdan, proje mevcut Ortak Kullanım Tesislerinin geliştirilmesi veya yeni Ortak Kullanım Tesislerinin kurulması için hibe sağlayacaktır. Gelişmekte olan toplumlarda, özellikle bu toplumlara entegre olmaya çalışan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler için girişimciliğin geliştirilmesi, yatırım imkânları bulunmaması dâhil birçok faktörden ötürü zorlu bir hal aldığı göz önünde bulundurulduğunda, işletmeleri destekleyen tesislerin sayısının ve kalitesinin artırılması çok hayati bir önem kazanmıştır. Girişimciliğin geliştirilmesini desteklemek ve girişimciliği motive etmek amacıyla, girişimciliğin geliştirilmesini iyileştirmeyi amaçlayan bir başarı stratejisi olarak Ortak Kullanım Tesisleri uygulamaya koyulmuştur.
 
Ortak Kullanım Tesisleri ekosistemdeki mevcut işletmelere destek sağlayacak ve potansiyel yeni girişimcileri işletmelerini geliştirmeye teşvik edecektir. Bu nedenle Proje, Ortak Kullanım Tesisleri’ni Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ve Ev Sahibi Toplumdaki akranlarının etkileşime girebileceği ve ihtiyaç duydukları çeşitli hizmetlere erişebildiği girişimci merkezleri olarak görev yapan kritik odak noktaları olarak öngörmektedir.
 
Programın öncelik alanları, yenilikçi ürünler ve yüksek teknoloji içeren değer zincirleri ( Yazılım, tasarım, e-ticaret, vb.) makine,ekipman, metal imalatı ve onarımı, tekstil ve hazır giyim, tarım ve gıda, mobilya, ayakkabı imalatıdır.

Bu Teklif Çağrısı için ayrılan tahmini toplam tutar 4 150 000 Avro olup, bu teklif çağrısı kapsamında desteklenecek projelere 75 000 Avro ile 250 000 Avro arasında hibe verilecektir.

Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programlarının dokümanlarına https://enhancerproject.com/ortak-kullanim-tesisleri-hibe-programi-dokumanlari.html linkten ulaşabilir, konuyla ilgili sorularınızı http://grants@icmpd.org adresinden yönlendirebilirsiniz.

ENHANCER Projesi kapsamındaki “Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı”nın tanıtılacağı, 7 Temmuz 2021 tarihinde saat 15.30’da gercekleşecek webinara https://icmpd.zoom.us/webinar/register/WN_pl-yMyGkTjeTmldq5mSIoA  kayıt olabilirsiniz.