Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
Mersin Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi
Haber Galerisi
  • Mersin Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

  • 22 Aralık 2013

Mersin Valiliği himayelerinde Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) koordinasyonunda Mersin İli’ne yönelik hazırlanan Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Mersin Valisi Özdemir Çakacak katıldığı toplantı ile tanıtıldı.

Divan Otel’de gerçekleştirilen toplantıya Mersin Valisi Özdemir Çakacak’ın yanı sıra,  Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Rektörler, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, kamu kuruluşu niteliğinde olan meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu konuşmasında, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülen bu çalışmada Bakanlığın gönderdiği rehber doğrultusunda strateji belgesinin hazırlandığını belirterek, “Bu kapsamda belge “ana metin” ve “eylem planları” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Ana metin, stratejinin uygulama dönemi olan 2023 yılına kadar, yatırım destek ve tanıtım konusunda, ilin fotoğrafını çeken, ilde hâlihazırda karşılaşılan veya strateji dönemi boyunca karşılaşılması muhtemel görülen başlıca sorun alanlarını gösteren ve hedefler koyan belge mahiyetindedir. Eylem planları ise yıllık bazda hazırlanmakta olup ana metinde yer verilen sorun alanlarının çözümüne ilişkin her türlü faaliyet, işlem ve tedbirleri içeren metindir.” dedi.

Altunsu, stratejinin hazırlık aşamasında tüm kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasında gayret gösterdiklerini dile getirerek, belgenin uygulama sürecini “Gerçekleştirmekte olduğumuz bu toplantıda taslak rapora ilişkin görüş ve öneriler alınacak ve sonrasında strateji belgesi yönetim kurulumuzun onayına sunulacaktır. Uygulama sürecinde yılda en az iki defa yönetim kuruluna stratejilerin uygulanma durumuna ilişkin olarak bilgi arz edilecektir. Ayrıca faaliyetlerin ilerleme durumu yılsonunda Bakanlığa raporlanacaktır. Kısacası hazırlanan belgenin takibi ve raporlaması yapılarak hayata geçirilmesi için azami hassasiyet gösterilecektir.” şeklinde açıkladı.

Mersin Valisi Özdemir Çakacak ise, Mersin’in, sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendiren ve ülkemizin gelişimine en fazla katkıyı sunan illerden biri olduğunu dile getirerek, kentin bu özelliğini güçlendirecek önemli yatırımların hızla devam ettiğinin altını çizdi.

Konuşmasını 2017-2023 Mersin Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi ile 2017 Eylem Planı’nın kentin tüm dinamiklerinin katılımıyla hazırlandığını ifade ederek sürdüren Vali Özdemir Çakacak,  bu çalışmalarda ilimize yapılacak yatırımları arttıracak, girişimcilik kültürünü geliştirecek, Ar-Ge ve inovasyona dayalı katma değerli üretimi teşvik edecek bazı temel hedeflerin de belirlendiğini vurguladı.

Konuşmasının sonunda, tüm kesimlerin bu strateji ve eylem planında belirtilen hususlara hassasiyetle yaklaşmasının ve üzerlerine düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmesinin önemine değinen Vali Çakacak, bugüne kadar Mersin söz konusu olduğunda bir araya gelerek oluşturulan sinerji ve sergilenen birlikteliğin, bu strateji ve eylem planının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarda da ortaya konacağına yürekten inandığını ifade ederek konuşmasına son verdi.

Konuşmaların ardından ÇKA Mersin Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mesut Özcan Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi ve 2017 yılı Eylem Planı ile ilgili sunum gerçekleştirdi. 

Sunumun ardından toplantı strateji belgesine yönelik görüş ve önerilerin alınması ile devam etti. (17 Ocak 2017)