Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
Küreselleşen Rekabet İçin Ar-Ge ve İnovasyon Paneli
Haber Galerisi
  • Küreselleşen Rekabet İçin Ar-Ge ve İnovasyon Paneli

  • 28 Ocak 2014

Adana ve Mersin Valiliği himayelerinde, Çukurova Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyeleri, Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi önde gelen paydaşlarla işbirliği içinde yürütülen, RIS Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Projesi kapsamında Adana ve Mersin’de 9-10 Mayıs tarihlerinde “Küresel Rekabet İçin Ar-Ge ve İnovasyon Paneli” düzenlendi.

Ar-Ge ve inovasyon konusundaki mevcut durum ve GZFT analizleri tamamlanan RIS projeleri kapsamında, önümüzdeki dönem yapılacak olan çalışmalara da ışık tutmak üzere düzenlenen panele Avrupa Küme Mükemmeliyeti Vakfı Genel Müdürü Dr. Reza Zadeh konuşmacı olarak katıldı. 

Panelde konuşan ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, daha önce Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı kapsamında Mersin’de Türkiye’nin ilk RIS Projesinin uygulandığını, proje ile 2006-2016 yıllarını kapsayan “Mersin İnovasyon Stratejisi” hazırlandığını ifade etti. Bu tecrübe ışığında Avrupa Birliği’nin Akıllı Uzmanlaşma-S3 yaklaşımı benimsenerek projenin güncellenmesi ve Adana ilini de içine alarak genişletilmesinin hedeflendiğini belirten Altunsu, “Adana ve Mersin RIS projesi kapsamında bölge için öncelikli olarak belirlenmiş faaliyetlerde araştırma ve yeniliğe dayalı bir uzmanlaşmaya gidilmesi sonucunda ortaya çıkacak olan bölgenin kendi kaynaklarına dayalı ekonomik dönüşümü hedefleyen bir strateji ve eylem planı oluşturulması amaçlanmaktadır.” dedi.

Konuşmasında RIS Stratejisi hazırlık süreçlerine değinen Altunsu, “RIS Strateji hazırlık çalışmaları, geçmiş dönemde gerçekleştirilen RIS Mersin projesinin paydaş kurumları ve sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayla detaylı bir değerlendirilmesinin yapılmasıyla başlamıştır. Daha sonra sektör temsilcileri ile bir araya gelinerek illerde ortaya çıkan potansiyel ve gelecekte gelişmesi öngörülen sektörlerin belirlenmesi adına çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede teknik analizlerle belirlenen sektörlerden hareketle bir GZFT analizi yapılmıştır. Saha çalışmaları ve sektörel derinlemesine analizlerle detaylı sektörel araştırmalar sürdürülmektedir. Bu aşamaların ardından strateji planı ve buna yönelik eylem planı hazırlanacak ve nihayetinde uygulama aşamasına geçilerek belirlenen hedef ve faaliyetlerin kurumların sorumlulukları dikkate alınarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. RIS Mersin+ ve RIS Adana strateji çalışmalarının 2017 yılı Ekim ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır. Ardından uygulama ve izleme değerlendirme aşamaları gerçekleştirilecektir.” dedi.

Altunsu, bölge illerini uluslararası ölçekte bir çekim merkezi haline getirmek için ilgili aktörler arasında işbirliğine dayalı ortak bir inovasyon kültürü ve inovasyona dayalı kalkınma konusunda ortak bir fikir birliğinin sağlanmasının önemine değinerek; “Bu bağlamda hedeflenen; kentlerin tüm yerel dinamiklerinin bir arada işbirliği içinde hareket ederek illerde yeni gelişme alanları yaratılmasıdır. İllerin ekonomisine önemli katma değer yaratacak rekabet avantajı yüksek potansiyel sektörlerin belirlenerek bu sektörlere özgün stratejilerin geliştirilmesi, bunların kurumların uygulamalarına yansıtılması ve nihayetinde başarı hikayeleri yaratılması hedeflerin başında yer almaktadır.” dedi.

Avrupa Küme Mükemmeliyeti Vakfı Genel Müdürü Dr. Reza Zadeh, “Akıllı Uzmanlaşma için Ar-Ge ve İnovasyon Stratejileri” konulu sunumunda, RIS’in tarihsel sürecine değinerek, Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi’ne nasıl dönüştüğünü ve arasındaki farkı Avrupa’daki örnekler üzerinden anlattı.

RIS Proje Danışmanları Prof. Dr, Nejat Erk ve Prof. Dr. Tamer Gök ise, Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi’nin önemi ve neden gerekli olduğu ile ilgili sunum ve konuşma yaptılar.

Mersin’de gerçekleştirilen” Küresel Rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon” panelinde Yrd. Doç. Dr. Fikret Zorlu moderatörlüğünde, Moderno Tekne İmalatı Mobilya firması sahibi Mehmet Ali Güldağ ve Vur-Mak Vuruşkan Makine firması Ar-Ge Yetkilisi Atilla Altay, firmalarının inovasyon alanında gerçekleştirdikleri tecrübelerini paylaştılar.

Panel soru cevap bölümünün ardından genel bir değerlendirme ile sona erdi.