Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
Güney Adana Kalkınma Projesi Toplantısı Yapıldı
Haber Galerisi
  • Güney Adana Kalkınma Projesi Toplantısı Yapıldı

  • 05 Şubat 2014

ADANA VALİLİĞİ’NİN ÖNCÜLÜĞÜNDE OLUŞTURULAN “GÜNEY ADANA KALKINMA PROJESİ” TANITIM TOPLANTISI, GENİŞ BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 
Çukurova Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen toplantıya, Vali Mahmut Demirtaş, Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Elif Doğan Türkmen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
 
Vali Demirtaş, “Güney Adana Kalkınma Projesi” ile
Adana’nın Kaderi Yeni Baştan Yazılacak

 
Geniş bir katılımla gerçekleştirilen “Güney Adana Kalkınma Projesi” sunum toplantısının açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Demirtaş, “gerçekleştirileceği alan itibariyle Adana’nın güneyini ilgilendiren, ancak şehrin tamamını etkileyecek olan “Güney Adana Kalkınma Projesi” ile bu şehrin kaderi yeni baştan yazılacaktır” dedi. Vali Demirtaş, konuşmasını şu tespitler ve değerlendirmelerle sürdürdü;
 
”Güney Adana Kalkınma Projesi” Sosyal, Ekonomik
ve Kültürel Bir Kentsel Dönüşüm Hareketidir

 
Bazı çalışmalar, bazı projeler vardır; önce bir insanın, bir toplumun kaderini; sonra bir mahallenin, bir şehrin ve bir ülkenin geleceğini değiştirir. İşte gerçekleştirileceği alan itibariyle Adana’nın güneyini ilgilendiren, ancak şehrin tamamını etkileyecek “Güney Adana Kalkınma Projesi” ile bu şehrin kaderi yeni baştan yazılacaktır. Kentsel dönüşümler, sadece eski ve çarpık binaların yıkılıp yerlerine yenilerinin yapılması ile sağlanmaz. Gerçek anlamda kentsel dönüşüm, insanların zihinlerinde ve yaşam kalitelerinde olumlu değişim ve dönüşümleri gerçekleştirdiğinizde sağlanır. “Güney Adana Kalkınma Projesi” de temelde 66 mahallede yaşayan vatandaşımızın ruhuna dokunmayı, onun şehir kültürüne entegresini sağlamayı, şehirlilik bilinci oluşturmayı amaçlayan, özünde sosyal, ekonomik ve kültürel bir kentsel dönüşüm hareketidir.
 
Adana’yı “Marka Şehir” Yapmanın
Yolu, Güney’den Geçiyor

 
Bu yönüyle değerlendirildiğinde “Güney Adana Kalkınma Projesi”, kentimizin prestij projesi olacaktır. Bizler Adana’yı her anlamda marka şehir yapmak istiyorsak, ki istiyoruz, bunun yolu şehrin güneyinden geçmektedir. Güney Adana’yı eğitimde, sağlıkta, güvenlikte ve sosyal anlamda kentin kuzeyi ile aynı seviyeye getirmeden modern ve marka şehir Adana’dan bahsetmek, ancak hamasettir, ham hayaldir.
 
Vali Demirtaş, “Adana’yı Hep
Birlikte Geleceğe Hazırlıyoruz”

 
Tarihi, kültürü, sanatı, sanayisi, tarımı ve ticareti ile geçmişten bugüne önemli bir yerleşim yeri olan Adana’yı, hep birlikte geleceğe hazırlıyoruz. Bereketli toprakların; yiğit, cömert ve mert insanların şehri Adana, gelecekte de bölgesinin ve ülkemizin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir. Adana’yı doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi ile her anlamda bir dünya şehri yapmak; tarımın, sanayinin, ticaretin, kültür ve sanatın başkenti haline getirmek, bu kente hizmet eden her bireyin asli görevidir. Bizler, bu azim ve kararlılıkla bu şehre hizmet üretmek için mesai mefhumu gözetmeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.
 
Bu proje, Kendinden Sonra Yapılacak
Misallerine Örnek Olacak

 
Buradan hareketle bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz “Güney Adana Kalkınma Projesi” ile Adana’nın tarihine önemli bir not düştüğümüzü belirtmek istiyorum. Yıllar geçse de bu projenin kendinden sonra yapılacak misallerine örnek olacağını düşünüyorum. “Güney Adana Kalkınma Projesi”nin kendinden önce yapılan emsallerinden en önemli farkının, Güney Adana’da parça parça değil, topyekün bir kalkınmayı amaçlanmış olmasıdır. Bunu, arkadaşlarımızın yapacakları sunumlarda birazdan hep beraber göreceğiz.
 
“Güney Adana Kalkınma Projesi” ile
Teşhisi Yaptık, Tedaviye Başlıyoruz
 
Öncelikle “Güney Adana Kalkınma Projesi”ni fevkalade önemsediğimi, üzerinde hassasiyetle durduğumu ifade etmeliyim. Bizler, “Güney Adana Kalkınma Projesi” ile ham hayali ve hamaseti bir kenara bırakarak elimizi taşın altına koyduğumuzu gösteriyoruz. Üretilen projelerle Güney Adana’nın kronikleşen sıkıntılarının teşhisini yaptık ve bugün ikinci evrede tedaviye başlıyoruz.
 
Bu Proje, Adana’da Yaşayan Herkesin Projesidir
 
Bu noktada proje paydaşlarının, mülki ve idari amirlerin, yerel yöneticilerin ve STK’ların da “Güney Adana Kalkınma Projesi”ne benimle aynı duyarlılıkla yaklaşmaları gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Bu proje, Adana’nın gelecekteki on yıllarını ilgilendiren son derece önemli bir projedir. Bu, Vali Mahmut Demitaş’a has ve sadece onun sahiplenmesi gereken bir proje değildir. Bu Adana’nın, Adana’da yaşayan herkesin projesidir. Dolayısıyla bu tip projeler, geçmişte olduğu gibi kişilere endeksli yürütülürse, maalesef ölü doğar. O sebeple ‘devlette ve hizmette devamlılık esastır’ düşüncesinden hareket edilmesi gerektiğini şimdiden bir kez daha hatırlatmak istiyorum.
 
“Güney Adana Kalkınma Projesi”,
Şehrin Tamamı İçin Önemli Bir Şanstır

 
Adana, Türkiye’nin nüfusu en yüksek 6. İli olmasına rağmen, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 16. sıradadır. Bu durumun en önemli sebebi, Doğu ve Güneydoğudan ilimizin göç almasıdır. Bu durumdan şehir merkezinde etkilenen bölge ise “Güney Adana”dır. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinin E-5 karayolu altında kalan yaklaşık 66 mahallede yaşayan 464 bin nüfusu barındıran Güney Adana, Türkiye’deki 38 ilden daha büyük bir hacmi barındırmaktadır. Güney Adana’nın mevcut nüfus hacmine, Suriyeli kardeşlerimizi de katmayı unutmamalıyız. Zira Suriyeli misafirlerimizin en fazla ikamet ettiği mahalleler de Güney Adana’da yer almaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin ülkemize ve kent kültürümüze uyumu ile ilgili sorunlar ve sıkıntılar da bu proje kapsamında değerlendirilmelidir. Güney Adana’nın sosyal ve ekonomik gelişmesi, Adana’nın ve Türkiye’nin kalkınmasını doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple  “Güney Adana Kalkınma Projesi”, bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel olarak kalkınmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında projenin, hem Güney Adana için hem de şehrin tamamı için çok ciddi bir şans olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
 
Sorunlar; “Eğitim, Sağlık, Yoksulluk, Güvenlik ve Sosyal Bütünleşme” Eksenlerinde Belirlendi
 
Proje, Güney Adana bölgesinde eşzamanlı olarak hayata geçecek ve güçlü bir ortaklık yapısına sahip çatı proje ile bu proje kapsamında 38 alt proje fikrini barındırmaktadır.  Proje fikirleri geliştirilirken Güney Adana’da eğitim, sağlık, yoksulluk, güvenlik ve sosyal bütünleşme olmak üzere beş eksende sorunlar ve ihtiyaçlar tespit edilmiştir. Projeler, yürütücü kurumların öz kaynakları ile SODES ve benzeri fon kaynaklarını değerlendirmeye yönelik esneklikte olgunlaştırılmaktadır. Projelerde yer alan faaliyetler, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, STK’lar gibi kentimizin önemli aktörlerince yürütülecektir.
 
"Bu Projenin Bir Yerel Kalkınma Hareketi Olarak Türkiye’ye Örnek Model Oluşturacağına Tüm Kalbimle İnanıyorum”
 
2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda adımların atıldığı ülkemizde, ileriye dönük bu vizyonun yerel yansıması olarak Adana, üzerini düşeni yerine getirmek üzere harekete geçmiştir. Bu sebeple 10. Kalkınma Planı ve Çukurova Bölge Planında belirtilen hedefler doğrultusunda Adana’nın görece geri kalmış sosyal göstergelerini bölge ve Türkiye ortalamalarına yükseltmeyi amaçlayan projemizin, bir yerel kalkınma hareketi olarak tüm Türkiye’ye örnek model oluşturacağına tüm kalbimle inanmaktayım.  Bu vesile ile “Güney Adana Kalkınma Projesi”nin Adana’mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Projede emeği geçen tüm kişi ve kurumlara ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.”
 
Toplantı, Katılımcıların Görüş ve Önerileri ile Projenin İçeriğine ilişkin Sunumların Yapılmasıyla Sürdü
 
Vali Mahmut Demirtaş’ın tespit ve değerlendirmelerinin ardından “Güney Adana Kalkınma Projesi” toplantısı, Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanı Esma Karabıyık tarafından yapılan çatı proje sunumu ve yürütücü kurumların temsilcileri tarafından yapılan alt projelerin sunumları ile devam etti. Projelerin içeriği ile amaç ve hedeflerine ilişkin sunumların tamamlanmasının ardından milletvekilleri, belediye başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile başkanlarının projelere ilişkin görüş ve önerilerini dile getirmeleri ile toplantı sona erdi. 31.07.2017