Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
 Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Adana ve Mersin'de Anlatıldı
Haber Galerisi
  • Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Adana ve Mersin'de Anlatıldı

  • 24 Ocak 2014

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Bilgilendirme Toplantısı Adana ve Mersin’de yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Adana Valiliği’nde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, daha önce Doğu ve Güneydoğu'daki 8 ilin, ‘Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’ kapsamında bulunurken;  Adana, Mersin ve Mardin'in eklenmesi ile bu sayının 11’e çıktığını belirtti. Kalkınma Ajanslarının koordinesinde gerçekleşen hibe programına, Adana’nın dahil edilmesinin, ciddi bir fırsat olduğuna değinen Vali Mahmut Demirtaş, Adana'nın yeni bir teşvik zincirinde yer alması, ufkunun bir adım daha ileriye taşınacağını söyledi. 

Hükümetimizce, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, kent ekonomisinin canlandırılması, sınai altyapının geliştirilmesi, beşeri ve sosyal altyapının canlandırılması için 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Program ödeneği olarak 104 milyon TL gibi ciddi bir meblağ ayrıldığını belirten Vali Demirtaş, “ Böylesine bir mali kaynaktan Adana'nın kendine düşen payı alması en büyük dileğimizdir. Bu hibe desteğini alan illerden Erzurum'un yılda ortalama 20 milyon TL'yi, Erzurum ekonomisine kattığını biliyoruz. Bizlerin de en az bu miktarda bir  hibeyi, Adana'ya  getirmek gibi bir  hedefi olmalıdır.” şeklinde konuştu.

Vali Mahmut Demirtaş Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile ilgili “Sanayiden tarıma; turizmden lojistiğe, finans sektöründen şehir ve şehircilik bilincinin geliştirilmesine kadar birçok alanda  hibe desteği sağlanacak. Bu kapsamda küçük ölçekli altyapı projeleri için de başvuruların yapılacağını umut ediyorum.  Bu meyanda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızı, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflarımızı, üniversitelerimizi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımızı, belediyelerimizi ve mahalli idare birliklerimizi program dâhilinde projeler üretmek üzere Kalkınma Bakanlığımızın sağladığı bu hibe desteğinden yararlanmaya davet ediyorum.” dedi.

Mersin Valiliği’nde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Mersin Valisi Özdemir Çakacak ise, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı hakkında bilgi vererek, programın ana amacının ülke genelinde daha dengeli bir yerleşme düzeni sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi olduğuna dikkat çekti. Programda yapılan proje çağrısının kamu kurumları, kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarına açık olduğunu söyleyen Vali Çakacak, programın öncelikli amaçlarının kent ekonomilerinin, kentsel ve sınai altyapının, beşeri ve sosyal sermayenin, yurt içi ve çevre piyasalarla ticaretin ve ilişkilerin geliştirilmesi olduğuna işaret etti.

ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, konuşmasında “Projelerle ilgili iki önemli gelişme oldu. Birincisi Valiliğimizin yöneteceği SODES kapsamında büyük bütçeli güdümlü projelerin de kabul görmesi ve ikinci olarak da hem Ajansımızın geçmiş yıllarda uyguladığı küçük ölçekli alt yapı hem de güdümlü proje desteklerine benzer alanlardaki projelerin kabul göreceği Cazibe Merkezleri Destek Programına Adana ve Mersin İllerimizin dâhil edilmesi. Daha önce, göç veren iller başta olmak üzere, göçün kademeli olarak yönlendirilmesi amacı ile Diyarbakır, Urfa, Elazığ, Malatya, Erzurum, Gaziantep, Sivas ve Van’ın dahil olduğu programa şimdi Mardin, Adana ve Mersin illeri de dahil edildi.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile ilgili bilgi veren Altunsu, proje değerlendirme sürecine değinerek, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’na sunulacak projelerin Ajans Değerlendirme Komisyonu tarafından ön değerlendirmeye alınacağını, desteklenmeye değer bulunan proje tekliflerinin Kalkınma Bakanlığına gönderileceğini ve Bakanlık tarafından uygun görülen projelerin ise desteklenmek üzere programa alınacağını ifade etti.

CAZİBE MERKEZLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması, göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi amacıyla hazırlanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ‘nda,  nispeten geri kalmış ve sürekli göç veren bölgelerdeki metropolleşme eğilimi taşıyan kentsel merkezlerde; kentsel ekonomilerin geliştirilmesi, kentsel ve sınai altyapının geliştirilmesi, beşeri ve sosyal sermayenin geliştirilmesi, yurt içi ve çevre piyasalarla ticaretin ve ilişkilerin geliştirilmesi öncelik alanı olarak belirlendi.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar, üniversitelere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin başvuru sahibi olduğu programda, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı için anılan her bir kurum ve kuruluş tarafından açılacak özel hesap aracılığıyla kullandırılacaktır. Bu ödenekten verilecek hibe ve desteklerin türleri, sınırları, şartları, kapsamı, kullanımı, harcanması ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kalkınma Bakanlığı yetkilidir.

Söz konusu Usul ve Esaslar uyarınca Adana ve Mersin İlleri de program kapsamına alınmış bulunmaktadır. Bu kapsamda programa yeni alınacak projelere ilişkin tanımlanan süreçler çerçevesinde ilgili formların Kalkınma Bakanlığına en geç Mayıs ayının sonuna kadar iletilmesi gerekmektedir. Bu nedenle başvuruların en geç 22 Mayıs 2017 saat 17:00'a kadar Çukurova Kalkınma Ajansı'na yapılması gerekmektedir. (3 Mayıs 2017)