Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
Adana Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi
Haber Galerisi
  • Adana Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

  • 21 Aralık 2013

Adana Valiliği himayelerinde Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) koordinasyonunda Adana İli’ne yönelik hazırlanan Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın katıldığı toplantı ile tanıtıldı.

ÇKA Adana hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş, Belediye Başkanları, Kaymakamlar, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu konuşmasında, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülen bu çalışmada Bakanlığın gönderdiği rehber doğrultusunda strateji belgesinin hazırlandığını belirterek, “Bu kapsamda belge “ana metin” ve “eylem planları” olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Ana metin, stratejinin uygulama dönemi olan 2023 yılına kadar, yatırım destek ve tanıtım konusunda, ilin fotoğrafını çeken, ilde hâlihazırda karşılaşılan veya strateji dönemi boyunca karşılaşılması muhtemel görülen başlıca sorun alanlarını gösteren ve hedefler koyan belge mahiyetindedir. Eylem planları ise yıllık bazda hazırlanmakta olup ana metinde yer verilen sorun alanlarının çözümüne ilişkin her türlü faaliyet, işlem ve tedbirleri içeren metindir.” dedi.

Altunsu, stratejinin hazırlık aşamasında tüm kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasında gayret gösterdiklerini dile getirerek, yaklaşık 65 kuruma resmi yazı gönderildiğini ve Kasım ayında çalıştay gerçekleştirildiğini belirtti. Altunsu, belgenin uygulama sürecini ise,   “Gerçekleştirmekte olduğumuz bu toplantıda taslak rapora ilişkin görüş ve öneriler alınacak ve sonrasında strateji belgesi yönetim kurulumuzun onayına sunulacaktır. Uygulama sürecinde yılda en az iki defa yönetim kuruluna stratejilerin uygulanma durumuna ilişkin olarak bilgi arz edilecektir. Ayrıca faaliyetlerin ilerleme durumu yılsonunda Bakanlığa raporlanacaktır. Kısacası hazırlanan belgenin takibi ve raporlaması yapılarak hayata geçirilmesi için azami hassasiyet gösterilecektir.” şeklinde açıkladı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise, ÇKA Adana Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda Yatırım Destek ve Tanıtım Strateji Belgesi hazırlandığını belirterek, “İlimizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliklerini geliştirerek, ilin yatırım destek ve tanıtım alanındaki gündemine yön verecek çalışmalar gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Adana’da bu çalışmaların çerçevesini çizecek en temel doküman, ilgili mevzuatta da ifade edilen İl Yatırım Destek ve Tanıtım Strateji belgesidir. İlde yatırımların gelişmesinin önündeki engellerin tespit edilerek ifade edildiği ve çözümü için inisiyatifin alındığı, ilin rekabet gücü ve potansiyeli olan sektörlerine odaklanmayı sağlayacak yönlendirme ve destekleme faaliyetlerinin belirtildiği, yurtiçi ve yurtdışı yatırım çekme ve tanıtım faaliyetlerinde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında hedef birliğinin sağlandığı, ilerlemenin somut göstergelerle takip edildiği strateji belgesi ile Adana’nın rekabet gücünün geliştirilmesine önemli katkı sağlanması beklenmektedir. Yatırım destek ve teşvik uygulamaları ancak yatırım ortamının iyileştirilmesini hedefleyen ve farklı alanlardaki faaliyetleri içeren geniş kapsamlı bir stratejinin uygulanması halinde başarıya ulaşabilecektir.” dedi.

Konuşmaların ardından ÇKA Adana Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Torun Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi ve 2017 yılı Eylem Planı ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Strateji belgesinde Adana’da yatırımın önündeki sorun alanları genel hatları ile “Sanayi sektöründe ilave ve yeni yatırımlar için altyapı eksiklikleri, tarım sektörünün verimliliği ve katma değerini artıracak altyapı yatırımları eksikliği, nitelikli insan kaynakları eksikliği, Ar-ge ve inovasyon alanındaki eksiklikler, ilin ve ildeki yatırım imkânlarının tanıtım eksikliği, bürokrasiden ve mevzuattan kaynaklanan sorunlar, girişimcilik ekosistemindeki eksiklikler, büyük ölçekli kamu yatırımlarının hayata geçirilmesi veya hızlandırılması” şeklinde sıralanmaktadır. 
Sunumun ardından toplantı strateji belgesine yönelik görüş ve önerilerin alınması ile devam etti. (17 Ocak 2017)