Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !
 • Yerel Kalkınma Fırsatları
 • Yerel Kalkınma Fırsatları ile amaçlanan, sonuç odaklı programlar dışındaki alt program, proje ve faaliyetlerin bölgenin kalkınma öncelikleri çerçevesinde bütüncül bir şekilde değerlendirilmesidir. Konu ve içerik bakımından Ajansımız tarafından oluşturulmuş bulunan üç sonuç odaklı program çerçevesinde değerlendirilmesi mümkün olmayan veya yıl içerisinde üzerinde çalışılması gereği ortaya çıkan konular ile ilgili proje ve faaliyetler bu kapsamda ele alınmakta olup, bu faaliyetlere ilişkin gerekçe ve performans göstergeleri de çalışma programları ve faaliyet raporlarında açıkça ortaya konulmaktadır. 
   

 • Girişimciliğin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı
 • Girişimciliğin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programın genel amacı, Çukurova Bölgesi’nde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesidir. Programın özel amaçları ise:
  1.    Teknoloji ve yenilik odaklı girişimciliğin geliştirilmesi, 
  2.    Kadın ve genç girişimciliği ile sosyal girişimciliğin geliştirilmesi, 
  3.    Girişimcilik kültürü ve farkındalığının artırılması, 
  4.    Finansmana erişim araçlarının geliştirilmesidir.

 • İmalat Sanayinde Kurumsallaşma, Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Programı
 • İmalat Sanayinde Kurumsallaşma, Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Programının genel amacı, Çukurova Bölgesi’nde öncelikli sanayi sektörlerinde katma değerin artırılması ve rekabet üstünlüğünün sağlanmasıdır. Programın özel amaçları ise:  
  1.    İmalat sanayinde kurumsallaşma, ar-ge, yenilik ve verimliliğin artırılması,  
  2.    İmalat sanayinde katma değerli ürün ihracatının artırılması, 
  3.    İmalat sanayinde dönüşümü sağlayacak ara yüzlerin oluşturulması ve geliştirilmesidir.

 • Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı
 • Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programının genel amacı, destinasyon odaklı yaklaşım çerçevesinde Çukurova Bölgesi’nde turizmin geliştirilerek turizmden elde edilen katma değerin artırılmasıdır. Programın özel amaçları ise:
  1.    Bölgede öncelikli destinasyonların belirlenmesi, 
  2.    Tespit edilen destinasyonların etkin bir şekilde tanıtım ve pazarlamasının yapılması, 
  3.    Bölgeye gelen turist sayısının artırılmasıdır.