Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !

2021 Yılı Teknik Destek Programının amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sorun ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamak olup program kapsamında üç temel öncelik belirlenmiştir. Proje başvuruları hazırlanırken, proje konusuna uygun olan öncelik seçilmeli ve ilgili öncelik ile ilişkilendirme yapılmalıdır. Program kapsamındaki öncelikler aşağıdaki gibidir:

Öncelik I: Bölgede turizm odaklı kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelik II: Bölgede girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

Öncelik III: Bölgede yerel kalkınma fırsatlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi

1.500.000 TL kaynak tahsis edilen program kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahalli İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri, Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Serbest Bölge İşleticileri ve İş Geliştirme Merkezleri ile Birlik ve Kooperatifler uygun başvuru sahibi olup bir başvuru sahibi, bir takvim yılı içerisinde en fazla dört başvuruda bulunabilir ve en fazla iki proje için teknik destek alabilir.