Get Adobe Flash player
Genel
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla
CAZİBE MERKEZLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (CMDP)

6767 Sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E Cetvelinin 18 inci maddesi Kalkınma Bakanlığı bütçesinin ilgili ödeneğinin, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında; kamu kurum ve kuruluşlarına, kalkınma ajanslarına, kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara, üniversitelere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, il özel idarelerine, belediyelere ve mahalli idare birliklerine CMDP için anılan her bir kurum ve kuruluş tarafından açılacak özel hesap aracılığıyla kullandırılmasını, bu ödenekten verilecek hibe ve desteklerin türleri, sınırları, şartları, kapsamı, kullanımı, harcanması ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kalkınma Bakanının yetkili olduğunu düzenlemiştir. Bu çerçevede hazırlanan 2017 Yılı CMDP Usul ve Esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

Söz konusu Usul ve Esaslar uyarınca Adana ve Mersin İlleri de program kapsamına alınmış bulunmaktadır. Bu kapsamda programa yeni alınacak projelere ilişkin tanımlanan süreçler çerçevesinde ilgili formların Kalkınma Bakanlığına en geç Mayıs ayının sonuna kadar iletilmesi gerekmektedir. Bu nedenle başvuruların en geç 22 Mayıs 2017 saat 17:00'a kadar Çukurova Kalkınma Ajansı'na yapılması gerekmektedir.

Program ile ilgili 03 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 10.00’da Adana Valiliği Toplantı Salonu’nda, aynı gün saat 14.00’de Mersin Yeni Valilik Konferans Salonu’nda bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız

Proje Bilgi Formuna ulaşmak için tıklayınız

Bilgilendirme sunumuna ulaşmak için tıklayınız

Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


BİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri