Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla
PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU KAYS BİLGİLENDİRME PORTALI KAYS-PFDY KULLANICI KILAVUZLARI KAYS-PFDY TEST ORTAMI
KAYS-PFDY GERÇEK ORTAM PROJE BAŞVURUSU
         


Teknik Destek Nedir? 

Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla verdiği destektir. 


Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşulu ile sağlanacak teknik destekle; 

Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi, yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır.


Kimler Başvurabilir? 

• Kamu kurum ve kuruluşları
• Yerel yönetimler 
• Üniversiteler 
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
• Sivil Toplum Kuruluşları (dernekler ve vakıflar)
• Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Endüstri Bölgeleri
• Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Kar amacı gütmeyen Birlikler ve Kooperatifler


Başvuru dönemleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Başvuru Dönemi

Referans No

Son Başvuru Tarihi

2. Dönem

(Mart-Nisan)

TR62/17/TD02

28 Nisan 2017, Saat:17:00

3. Dönem

(Mayıs-Haziran)

TR62/17/TD03

30 Haziran 2017, Saat: 17:00

4. Dönem

(Temmuz-Ağustos)

TR62/17/TD04

31 Ağustos 2017, Saat: 17:00

5. Dönem

(Eylül-Ekim)

TR62/17/TD05

31 Ekim 2017, Saat: 17:00

6. Dönem

(Kasım-Aralık)

TR62/17/TD06

29 Aralık 2017, Saat: 17:002017 yılı Teknik Destek Başvuru Rehberi için tıklayınız. 


2017 yılı Teknik Destek Rehber Ekleri için tıklayınız.


2017 yılı Teknik Destek sunumuna ulaşmak için tıklayınız.


-2017 Mart - Nisan döneminde yapılan 32 adet başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.
2. Dönem (Mart-Nisan) Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi için tıklayınız. 

-2017 Mayıs - Haziran döneminde yapılan 23 adet başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.
3. Dönem (Mayıs-Haziran) Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi için tıklayınız.

-2017 Temmuz- Ağustos döneminde yapılan 20 adet başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.
4. Dönem (Temmuz - Ağustos) Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi için tıklayınız.

-2017 Eylül- Ekim döneminde yapılan 20 adet başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.
5. Dönem (Eylül - Ekim) Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi için tıklayınız.

-2017 Kasım - Aralık döneminde yapılan 28 adet başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.
6. Dönem (Kasım - Aralık) Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi için tıklayınız.


Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri