Get Adobe Flash player
Destek Programları
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla
PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU KAYS BİLGİLENDİRME PORTALI KAYS-PFDY KULLANICI KILAVUZLARI KAYS-PFDY TEST ORTAMI
KAYS-PFDY GERÇEK ORTAM PROJE BAŞVURUSU
         Teknik Destek Nedir?
 

Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla verdiği destektir. 

Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşulu ile sağlanacak teknik destekle; 

Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi, yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir? 

• Kamu kurum ve kuruluşları
• Yerel yönetimler 
• Üniversiteler 
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
• Sivil Toplum Kuruluşları (dernekler ve vakıflar)
• Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Endüstri Bölgeleri
• Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Kar amacı gütmeyen Birlikler ve Kooperatifler

Başvuru dönemleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Başvuru Dönemi

Referans No

Son Başvuru Tarihi

1. Dönem (Ocak-Şubat)

TR62/16/TD01

29 Şubat 2016, Saat:17:00

2. Dönem (Mart-Nisan)

TR62/16/TD02

29 Nisan 2016, Saat:17:00

3. Dönem (Mayıs-Haziran)

TR62/16/TD03

30 Haziran 2016, Saat:17:00

4. Dönem (Temmuz-Ağustos)

TR62/16/TD04

31 Ağustos 2016, Saat:17:00

5. Dönem (Eylül-Ekim)

TR62/16/TD05

31 Ekim 2016, Saat:17:00

6. Dönem (Kasım-Aralık)

TR62/16/TD06

30 Aralık 2016, Saat:17:00


2016 yılı Teknik Destek Başvuru Rehberi için tıklayınız. 

2016 yılı Teknik Destek Rehber Ekleri için tıklayınız.


-2016 Ocak-Şubat döneminde yapılan 9 adet başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.
1. Dönem (Ocak-Şubat) Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi için tıklayınız.

-2016 Mart - Nisan döneminde yapılan 12 adet başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.
2. Dönem (Mart-Nisan) Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi için tıklayınız.

-2016 Mayıs-Haziran döneminde yapılan 9 adet başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.
3. Dönem (Mayıs-Haziran) Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi için tıklayınız.

-2016 Temmuz- Ağustos döneminde yapılan 5 adet başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.
4. Dönem (Temmuz- Ağustos) Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi için tıklayınız.

-2016 Eylül-Ekim döneminde yapılan 17 adet başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.
5. Dönem (Eylül-Ekim) Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi için tıklayınız.

-2016 Kasım-Aralık döneminde yapılan 15 adet başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.
6. Dönem (Kasım-Aralık) Desteklenmeye Hak Kazanan Proje Listesi için tıklayınız. 2016 Teknik Destek Programı sözleşme sürecinde hazır bulundurulması gereken belgeler için tıklayınız. 

2016 Teknik Destek Programı sözleşme ve ekleri için tıklayınız. 

2016 yılı DFD ve Teknik Destek açılış törenindeki sunuma ulaşmak için tıklayınız.
Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri