Kurumsal
İlgili Dökümanlar
12 Ekim 2011 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
16 Mart 2011 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
22 Aralık 2010 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
23 Kasım 2010 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
13 Mayıs 2010 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
22 Nisan 2010 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
09 Ocak 2010 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
12 Kasım 2009 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
10 Haziran 2009 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
18 Şubat 2009 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
17 Aralık 2008 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
14 Mart 2012 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
17 Temmuz 2012 Tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
26 Haziran 2013 Tarihli Kaklınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
29 Aralık 2014 tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
05 Şubat 2014 tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
13 Ağustos 2015 tarihli Kalkınma Kurulu Sonuç Bildirgesi
Gezinti Bağlantılarını Atla » Anasayfa » Kurumsal » İnsan Kaynakları
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan kaynakları politikamızın amacı  "…Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslar arası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır."

Temel insan kaynakları politikamız:
 • Personelin nitelik ve nicelik bakımından planlamasını yapmak ve bölgenin ihtiyaçlarına uygun niteliklere sahip personelin istihdamını gerçekleştirmek,
 • Tüm personeli, başarı odaklı, ekip çalışmasına yatkın, problem çözebilen, yerel paydaşlarla uyum içerisinde, kalite odaklılık prensibiyle çalışan,  var olanı sürekli geliştiren yenilikçi olmaları yönünde desteklemek,
 • Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak,
 • Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak ,
 • Personelin Ajansa bağlılığını ön planda tutmak,
 • Personel arasında fırsat eşitliği yaratmak,
 • Şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek ve açık iletişim ortamı sağlamak,
 • Personelin maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
 • Personelin hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilmeleri için uygun ortamı yaratmak,  eğitim olanakları sağlamak,
 • Performansı objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek,
 • Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performansın gelişmesine destek olmak,
 • İşyerinde çalışma barışını sağlamak,
 • Personelin Kanuna aykırı teşebbüs ve davranışları kendi yetkisi dahilinde önlemeye çalışması ve bu gibi teşebbüs ve davranışlarda yer almamasını sağlamak,
 • Personel iş sözleşmesinin uygulanmasının aksaksız yürütülmesine çalışmak,
 • Personelin mevzuatın kendisine verdiği diğer yükümlülükleri yerine getirmesini sağlamak,
 • İnsan Kaynakları Politikasını sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmeyi hedeflemektedir.
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇALIŞAN PROFİLİ

Personelin Mezun Olduğu BölümlerPersonel Eğitim Durumu
                      Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri