Kalkınma Bakanı Sn. Lütfi Elvan’ın Teşrifleri ile Tek Durak Ofis Açılış Töreni ile Güdümlü Proje İmza Töreni Gerçekleştirildi
13 Haziran 2018 Çarşamba
Kalkınma Bakanı Sn. Lütfi Elvan’ın teşrifleri ile Mersin’de  “Turunçgil Hasat ve Hasat Sonrası Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi” güdümlü projesi imza töreni” ile “Tek Durak Ofis” açılış töreni gerçekleştirildi. 

Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Toros Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, TAGEM Bahçe Kültürleri Daire Başkanı Gökhan Kızılcı, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, proje paydaşları ve basın mensupları katıldı. 

ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu açılış konuşmasında; “Bugün katılımınızdan büyük mutluluk duyduğumuz iki etkinliğimiz bulunmakta. İlk olarak, Turunçgillerin hasat ve hasat sonrası kayıplarını azaltmaya yönelik faaliyet gösterecek Ar-Ge ve Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi’nin imza törenini gerçekleştireceğiz. Kalkınma Bakanımız Sn. Lütfi Elvan’ın himaye ve destekleri ile Çukurova Kalkınma Ajansı ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arasında imzalanan projenin ortakları arasında Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz İhracatçı Birlikleri ve Çukurova Üniversitesi bulunmaktadır. Ayrıca; Mersin Ticaret Borsası, Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği, Adana Turunçgil Üreticileri Birliği, Ulusal Turunçgil Konseyi ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İşletmecileri Derneği de projeye iştirakçi olarak katkı sunmaktadır. Geniş katılım ve mutabakatla hayata geçirilen “Turunçgil Hasat ve Hasat Sonrası Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi” güdümlü projesinin toplam bütçesi ise 5.433.991 TL tutarındadır. 

Malumları olduğu üzere; Mersin ülke geneli meyve üretiminde birinci, sebze üretiminde üçüncü, örtü altı tarım üretiminde ise ikinci sıradadır. Mersin, limon ve muz üretiminin yaklaşık dörtte üçünü, çilek üretiminin yüzde 40’ını ve toplam narenciye ihracatının %35’ini karşılamaktadır. Üretilen ürünlerin bir kısmı iç pazarda değerlendirilirken, önemli bir kısmı da ihraç edilmektedir. Maalesef, fizyolojik bozulmalar ve patolojik hastalıklara bağlı olarak hasat sonrası ürün kaybı ihracat gelirlerini doğrudan etkilemektedir. Bu bağlamda, ürün kayıplarının azaltılmasına yönelik çözüm üretecek bir Ar-Ge ve Eğitim Merkezi ihtiyacı yalnızca ilimizin değil; bölgenin, hatta ülkemizin acil ihtiyaçları arasındaydı. Bu güdümlü proje ile mevcut sorunlara çözümler üretilmesi, üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın burada üretilen bilgiden yararlanmaları beklenmektedir.

Bugün burada açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduğumuz, önümüzdeki dönemde yatırımcılarının iş ve işlemlerini kolaylaştırmada yeni bir model sunacak olan bir diğer hizmetimiz ise  “Tek Durak Ofis – Invest in Mersin” projesidir. Kalkınma Bakanımız Sn. Lütfi Elvan’ın talimatları ve himayeleriyle, İstanbul’dan sonra pilot çalışma kapsamında Mersin, Adana, Ankara, İzmir, Samsun ve Kocaeli illerinde Yatırım Destek Ofisleri bünyesinde hayata geçirilen Tek Durak Ofisler vasıtasıyla, yatırımcının bürokratik işlemlerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Yatırım Destek Ofisleri bünyesinde farklı kurumlardan görevlendirilen personel vasıtasıyla yatırımcıların bilgilendirilmesi, danışmanlık hizmetlerinin sunulması, şirket kurulumlarının gerçekleştirilmesi, izin ve ruhsat süreçlerinin takibi gibi hizmetler tek bir ofis içerisinde ilgili personel tarafından gerçekleştirilecektir. Çukurova Kalkınma Ajansı Mersin Yatırım Destek Ofisi bünyesinde 1 Mayıs 2018 tarihinde hayata geçirilen “Tek Durak Ofis – Invest in Mersin”  projesi kapsamında Yatırım Destek Ofisi, Mersin Vergi Dairesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı ve Ruhsat Şube Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden birer uzman arkadaş görev almaktadır. Yaklaşık 40 farklı kurumdan ise ihtiyaç dâhilinde direkt kontak sağlamak amacıyla irtibat kişileri belirlenmiştir.” dedi.

Genel Sekreter Altunsu’nun konuşmasının ardından, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Davut Keleş, “Turunçgil Hasat ve Hasat Sonrası Ar-Ge ve Uygulama Merkezi” güdümlü projesi” ile ilgili bir teknik sunum gerçekleştirdi. Keleş sunumunda; yapılacak yatırım ile birlikte 1 adet Turunçgil Paketleme Evi, 5 adet Soğuk Hava Deposu, 2 adet Kontrollü Atmosferli Depo, 1 adet Ön Soğutma Odası, 2 adet Sarartma Odası ve Eğitim Merkezinin kurulacağını ifade etti. Bu projeyle birlikte, ürünlerin kalitesinin artırılması, çiftçilerin bilgilendirilmesi ve ürün zayiatlarının azaltılması başta olmak üzere birçok konuda Mersin’in önemli kademe kaydedeceğini vurguladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise, yerli ve yabancı yatırımcıların iş kurma süreçlerini tek elden yürütmeyi hedefleyen “Tek Durak Ofis” ile kent ekonomisinde başat konumda olan narenciye ile ilgili bir Ar- Ge ve Eğitim Merkezi’nin Mersin’de kurulmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tek Durak Ofis çalışması ile birlikte yatırımcıların bundan sonra bürokratik işlemlerinin daha hızlı bir şekilde yürütüleceğini, kurumlar arası koordinasyonun güçleneceğini, bu sayede Mersin’deki yatırım ortamının daha da iyileşeceğini belirtti. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesinde hayata geçirilecek güdümlü projenin ise hasat ve hasat sonrası süreçlerle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılacağı, turunçgiller başta olmak üzere bitkisel ürünlerin raf ömürlerinin uzatılması ve kalitesinin artırılması için üreticinin gerek duyduğu eğitim ihtiyaçlarının karşılanacağı bölgesel bir merkez haline geleceğine inandığını sözlerine ekledi. 

Kalkınma Bakanı Sn. Lütfi Elvan ise hitaplarının başında Tek Durak Ofisi açılışı ve Güdümlü Proje imza töreninin kent için bir bayram hediyesi olduğunu söyledi. Tek Durak Ofis hizmetinin kendi talimatıyla pilot olarak Mersin’in de içinde bulunduğu 6 ilde hayata geçirildiğini, ilerleyen aylarda diğer illerde de yaygınlaştırılacağını belirtti. Tek Durak Ofis ile birlikte yatırımcıların yatırım yapmak istediklerinde, artık kurum kurum dolaşmak yerine doğrudan Tek Durak Ofis’e geleceklerini ve yatırıma dair  tüm iş ve işlemlerin buradaki görevlilerce gerçekleştirileceğini ifade etti.  Tek Durak Ofis’ten tüm yatırımcıların istifade etmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Bakan Elvan, bu ofiste verilen hizmetin sadece izin ve ruhsat işlemleri ile sınırlı olmadığını, bunun dışında da her türlü danışmanlık desteği, pazarlara yönelik veriler ile kent ve sektörle ilgili bilgilerin yatırımcılara verileceğini, bunun da yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Ayrıca turunçgillerin hasat ve hasat sonrası kayıplarını azaltmaya yönelik imzalanan proje ile ilgili değerlendirmede de bulunan Bakan Elvan; birçok ürünün sevkiyatının ambalajlanmadan yapıldığını ve yine birçok ürünün soğuk zincire tabi olmadan tüketiciye ulaştırılmaya çalışıldığını belirtti. Önümüzdeki dönemde bu sorunların çözüleceğini ve kurulacak merkezin, sadece Mersin'e değil, Antalya başta olmak üzere bölgedeki illere de hizmet vereceğini söyledi. Bu merkezde gerçekleştirilecek Ar-Ge çalışmaları sayesinde turunçgillerdeki zayiat oranlarının mümkün mertebe düşürüleceğini ve üreticilerin mağduriyetlerinin giderileceğini vurguladı. Projenin önemli bir boyutunun ise proje ortaklık yapısında yattığına değinen Bakan Elvan, böyle hayırlı bir iş için Valilik başta olmak üzere, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ettiği belirtti. 

Konuşmaların ardından “Turunçgil Hasat ve Hasat Sonrası Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi” güdümlü projesinin sözleşmesi imzalandı. Daha sonra Tek Durak Ofis’in açılışı ve ofis ziyareti ile birlikte program son buldu.


Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri