Mersin’de Ulusal Bilgi Güvenliği Zirvesi
Mersin Valiliği himayesinde, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Adana ve Mersin illerinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi güvenliğinin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi, bilgi güvenliğine yönelik risklerin önlenmesi ve “Bilgi Güvenliği” konusunda farkındalık sağlamak amacıyla, Mersin Hilton Oteli’nde “Ulusal Bilgi Güvenliği Zirvesi” gerçekleştirildi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun katıldığı toplantıya,  Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu, Ulusal Siber Güvenlik Akademisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan’ın yanı sıra il ve ilçe protokolü, kamu, iş dünyası ile sivil toplum kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

ÇKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu konuşmasında, gittikçe küreselleşen günümüz ekonomik sisteminde ve kamu sisteminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin vazgeçilmez bir yere sahip olduğuna değinerek, ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojileri öncelikli alanlar içerisinde ve dönüşüm programları içerisinde değerlendirildiğini vurguladı.

Diğer taraftan dönüşüm sürecinin sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik risk ve tehditlerin de bertaraf edilmesinin gerekli olduğuna dikkat çeken Altunsu,  “Ulusal bilgi güvenliği adı verilen bu kavramsal çerçevede ülkeler, iktisadi ve sosyal fayda üreten bilgi sistemleri ile kritik altyapılarını korumak amacıyla stratejiler üretmektedir. Bu ulusal stratejilerin gerçekleştirilmesi ise hem kamu hem de özel sektörün eşgüdüm içerisinde çalışacakları bir kurumsal yapıdan geçmektedir.” şeklinde konuştu.

Genel Sekreter Lutfi Altunsu, son yıllarda yeni bilgi güvenliği paradigmasının geliştirilmesinde sadece kamu hizmetlerinin sunumu odaklı bir stratejik yaklaşım yerine özel sektörün de temsil edildiği bir kamu-özel iş birliği kurgusunun dikkate alındığına dikkat çekerek, özel sektörün büyük altyapı yatırımlarına sahip olması, güvenlik yöntemlerinin ve yazılımlarının üretilmesindeki katkısı ve özel sektör – kamu arasındaki bilgi iletişiminin gerekliliği özel sektörü de dahil eden kapsamlı bir bilgi güvenliği stratejisine ihtiyacı ortaya koyduğunu Ulusal Bilgi Güvenliği Zirvesi’nin bu düşünce ile kurgulandığını ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz, zirve için uzun bir hazırlık sürecinden geçtiklerini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: "Belediyemiz bünyesinde hayata geçirdiğimiz Yönetim Bilgi Sistemi ile tüm belediye işleyişi otomasyona geçirilmiş ve e-belediye hizmetleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Yakın zamanda TÜRKSAT ile imzaladığımız protokol neticesinde e-Devlet portalına Büyükşehir Belediyesi olarak giriş yapacağız. İşte burada üretilen bilginin ve buradan hizmet alan vatandaşın kişisel verilerinin de korunması gerekiyor. Teknolojinin hayatımızın hemen her alanına yoğun şekilde girmesi ve bize büyük avantajlar sağlamasıyla birlikte siber güvenlik kavramı da günlük hayatımızdaki yerini aldı."

Mersin Valisi Ali İhsan Su konuşmasında, küresel ölçekte düşünüldüğünde, güçlü devletlerin aynı zamanda bilgi üreten ve bilgiye sahip olan devletler olduğuna işaret ederek, üretilen bilginin etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasının önemine değindi.

Günümüz dünyasında bilgi ve iletişim çağının yaşandığını da aktaran Vali Ali İhsan Su, devlet olarak dünyada hâkim olan internet ağının dışında kalınamayacağından, ulusal ve uluslararası bilgi güvenliğinin son derece büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Ulusal Bilgi Güvenliği Zirvesi’nin bilgi güvenliği anlamında bir farkındalık oluşturması bakımından büyük önem arz ettiğini de belirten Vali Su, “ Günümüzde hemen hemen tüm kurumlarımız iş ve işlemlerini bilgisayar üzerinden yapmaktadır. Unutmayalım ki bilgisayara girilen her bilgi, bir yerlerde depolanmaktadır. Bu nedenle bilgi güvenliği konusunda dikkatli olmalı, duyarlılığımızı daha da arttırmalı ve gerekli tedbirleri almalıyız.” ifadelerini kullandı.
 
Ulusal Siber Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Alkan ise, siber güvenliğin önemine dikkati çekti. Bugün siber güvenlik konusunun, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en önemli konulardan biri haline geldiğini söyleyen Alkan, “ Dünyada artık, siber dünya, siber uzay, bilgi güvenliği, siber savaşlar, siber saldırılar gibi yeni kavramlar oluştuğunu ifade eden Alkan, “Geldiğimiz noktada, günümüzde her şey sayısallaştı. Bütün iş ve işlemlerimizi elektronik ve internet ortamında gerçekleştirdiğimiz bir dünyada, siber dünya içerisinde yeniden toplumların değiştiğini görüyoruz. Bu kadar sayısallaşan dünyada en önemli hususlardan biri de siber güvenlik kavramı haline geliyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, kamu, sivil toplum ve özel sektör kurumlarında görev alan, konularında uzman akademisyen, uzman ve firma temsilcilerin panelist olarak yer aldığı zirvede, “Kamuda Siber Güvenlik Farkındalığı” , “Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Siber Güvenlik” ve “Siber Güvenlikte Milli Uygulama Örnekleri” gibi konular, 3 farkı oturumla tartışılarak katılımcıların bilgisine sunuldu. 

Toplantı sonunda Genel Sekreter Lutfi Altunsu, katılımcı panelistlere katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. (2 Kasım 2017)

Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri