Get Adobe Flash player
On Birinci Kalkınma Planı Çalışmaları “Ülkemizin Gelecek Beş Yılını Birlikte Planlayalım”
Ülkemizin gelecek beş yılı sonunda ulaşmak istediği hedefleri belirli öncelikler kapsamında ortaya koyacak olan On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları, 2019-2023 yıllarını içerecek şekilde başlatılmıştır. On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde merkezi düzeyde gerçekleştirilen Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantılarının yanında yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dâhil olması amaçlanmaktadır.  

Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla bir anket çalışması düzenlenmektedir. Bu anket vasıtasıyla sunacağınız katkılar planın önceliklerinin belirlenmesine ışık tutacaktır.
1-28 Şubat 2018 tarihleri arasında aktif olacak ankete 
Anketin tamamlanma süresi oldukça kısa olup, vermiş olduğunuz cevaplar Plan amaçları dışında hiçbir kurum ya da kuruluşla paylaşılmayacaktır.

Katkılarınız ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


BİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri