Get Adobe Flash player
Ulusal Bilgi Güvenliği Zirvesi
Kurumların sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından sürekli korunması gerekmektedir. Bu temel niteliklerin korunabilmesi için sistem üzerinde sadece teknik açıdan önlem almakla yetinilmemelidir. Güvenliğin en zayıf unsuru sayılan insan faktörünü de göz önünde bulundurarak komple bir bütünlük içerisinde bilgi güvenliğine dair farkındalığı sürekli yüksek tutmak gerekmektedir.

Bu kapsamda; Mersin Valiliği himayesinde, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Mersin Büyükşehir Belediye Belediyesi işbirliğiyle Adana ve Mersin illerinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının “Bilgi Güvenliği” konusundaki farkındalıklarının artırılması ve ilgili konuda çalışan kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesi amacıyla 02.11.2017 tarihinde Mersin Hilton Oteli’nde “Ulusal Bilgi Güvenliği Zirvesi” düzenlenecektir.

Mezkûr zirvenin, kurumlarda bilgi güvenliğinin etkin bir şekilde hayata geçirilmesinde, bilgi güvenliğine yönelik risklerin önlenmesinde ve bilgi güvenliği konusunda farkındalık sağlanmasında önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.  1 gün sürecek zirve kapsamında “Kamuda Siber Güvenlik Farkındalığı” , “Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Siber Güvenlik” ve “Siber Güvenlikte Milli Uygulama Örnekleri” gibi konuların, 3 oturum şeklinde düzenlenecek panellerde tartışılarak katılımcıların bilgisine sunulması planlanmaktadır. Panelistler; kamu, sivil toplum ve özel sektör kurumlarında görev alan, konularında uzman akademisyen, uzman ve firma temsilcilerinden oluşmaktadır. 

Ulusal Bilgi Güvenliği Zirvesi’ne Adana ve Mersin’de yer alan valilikler, kaymakamlıklar, İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimler, belediyeler, bölge ve il müdürlükleri ve yargı kurumlarından bilgi güvenliğinin sağlanmasında birinci derece sorumlu personel ile zikredilen kurumların yöneticilerinin katılmaları beklenmektedir. Bu sayede; bahse konu zirvenin farkındalık yaratmanın yanı sıra konuyla ilgilenen teknik personel için de aynı zamanda bir hizmet içi eğitim hüviyetine kavuşması arzulanmaktadır. 

Zirve programına ulaşmak için tıklayınız. Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


BİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri